Active Cheer -ohjaajakoulutus

"Active Cheerkoulutus osana valmentajan koulutuspolkua on kattava peruspaketti, joka johdattaa aloittelevan valmentajan valmennusuralleen."

Pilottiseuran lajitutor

 

"Kaikkien alkeis- ja harrastetason valmentajien olisi hyvä käydä koulutus."

Pilottiseuran lajitutor

 

Active cheer tarjoaa oman koulutuspolun harrastecheerleadingiin. Harrasteliikunta ohjaajakoulutukset toteutetaan alueellisesti tuomalla koulutukset lähelle seuroja. Koulutuspakettiin kuuluu liikunnan aluejärjestöjen järjestämä 3h Kannustava valmentaja ja ohjaaja-koulutus sekä SCL:n järjestämä 6h Active Cheer- ohjaajakoulutus. Nämä koulutukset suoritettuaan ohjaaja saa käyttää Active Cheer -ohjaaja statusta. Tulevaisuudessa koulutuspolkuun osana kuuluvat myös harrasteliikunnanohjaajien ideapäivät.

SCL järjestää ensimmäiset avoimet Active Cheer konseptin mukaiset koulutukset syksyllä 2015. Koulutuksen hinta 50€/hlö. Koulutusmaksu sisältää molemmat koulutusosiot, kun aluejärjestön järjestämä Kannustava valmentaja ja ohjaaja -koulutus suoritetaan 1 vuoden kuluessa Active Cheer -koulutuksen käymisestä. Mukaan voi ilmoittaa kaikki jäsenseurojemme kuluvana vuonna 16-vuotta täyttäneet tai vanhemmat cheerleading-ohjaajat. 

Active Cheer- koulutus on monipuolinen kokonaisuus aloittelevalle ohjaajalle, sillä koulutuksessa käydään läpi harjoitussuunnitelman rakentamista ja hyödyntämistä, harjoitusten suunnittelua, palautteenantoa ja ohjaajana toimimista. Myös kilparyhmien valmentajat saavat koulutuksesta monipuolisen liikepankin ja vinkkejä innostavana valmentajana toimimiseen. Kilpajoukkueen valmentaja voi saada uutta perspektiiviä valmennukseen ja kokenutkin valmentaja voi haastaa itseään tulevaisuudessa harrasteliikunnanohjaajana.

Active Cheer- koulutukseen voi osallistua vaikka itsellä ei olisi lajitaustaa cheerleadingistä, sillä koulutuksessa perehdytään monipuolisten liikuntataitojen ja ohjaamisen perusteiden ohella yleisimpiin lajitekniikoihin.  

Seuran aloittaessa Active Cheer-harrasteliikunta toimintaa on seuran hyvä nimetä harrasteliikuntaohjaajille oma lajitutor seurasta. Lajitutor on kokenut valmentaja, joka tarvittaessa tarjoaa tukea tuntien ohjauksessa. Myös lajitutorin on hyvä käydä Active Cheer -ohjaajakoulutus, jotta harrasteliikuntakonsepti tulee tutuksi.

Koulutuksen käytyään ohjaaja saa:

  • Active Cheer -ohjaajan T-paidan
  • Liikuntavälinepaketin (1 kpl / seura) tuntisuunnitelmien toteuttamiseen
  • Kattavan materiaalipaketin, joka sisältää mm. taitotaulukkoja eritasoisille harrastajille, temppukortteja aina perusasennoista yli hartiatason nouseviin nostoihin, leikkivihko valmentajille
  • Tunnukset Active Cheer sivuston materiaalipakettiin. Materiaalipaketista löytyy paljon sähköistä materiaalia, kuvia ja videota harrasteliikuntatuntien suunnittelun ja toteutuksen tueksi