Harrasteliikunta

Harrastejoukkueessa harjoittelu on matalan kynnyksen toimintaa, ilman kilpailullisia tavoitteita. Harrasteliikunta keskittyy monipuoliseen lajiharjoitteluun ja sopii perheiden ja koulujen loma-aikoihin. Harrasteliikunnan ryhmissä osallistuja pääsee tutustumaan lajiin sekä liikunnalliseen harrastukseen ja elämäntapaan hyvässä ympäristössä. Tuloksena terve ja monipuolinen liikkuja, jonka motivaatio liikuntaan säilyy.

Active Cheer- harrasteliikunta tarjoaa vaihtoehtoisen tavan harrastaa cheerleadingiä kilpailupuolen rinnalle. Active Cheerissä lähestytään monipuolista liikuntaa pelien, harjoitteiden ja leikkien kautta. Toiminta on suunniteltu erilaisten teemojen avulla. Teemojen kautta harrastaja pääsee harjoittamaan ketteryyttään temppuradoissa,  koordinaatiota taitotaulukoiden avulla, liikkumaan musiikin tahdissa, ilmaisemaan itseään improvisaatioharjoitteiden kautta ja kehittämään reaktiokykyään ja nopeuttaan erilaisissa suunnanmuutos leikkeissä ja peleissä.  

Active Cheer- harrasteliikunta mahdollistaa cheerleadingin harrastamisen kaikille taso- ja ikäryhmille. Ryhmissä harjoiteltavat liikunnalliset perustaidot antavat mahdollisuuden jatkossa kiinnostuksen mukaan siirtyä eteenpäin  toisiin harrasteryhmiin tai kilparyhmiin. Active Cheer – harrasteliikunta antaa myös hyvän pohjan moniin urheilulajeihin ja sopii näin tukilajiksi myös muiden lajien harrastajille. 

 • Active cheer mukana seuran alkeis- ja harrasteryhmissä:
  Active Cheerin tavoite on tehdä alkeis- ja harrasteliikunnan järjestäminen seuralle helpoksi.
  Matalan kynnyksen alkeis- ja harrastetoiminta auttaa seuraa jäsenmäärän kasvattamisessa.
  Active Cheer on seuralle valmis konsepti laadukkaan ja turvallisen liikunnan toteuttamiseksi.
  Valmentajien rekrytointi helpottuu, kun ohjaajaksi voi kouluttautua myös ilman aiempaa lajikokemusta
  Active Cheer tarjoaa kaikille uusille harrastajille laadukkaan pohjan, jolta jatkaa harrastamista tai suunnata kohti kilpa- ja huippu-urheilua 

Hyvä harrasteliikunta

 • Tuo esiin lajin monimuotoisuuden
 • Matala kynnys osallistua
 • Mielekästä kaiken ikäisille
 • Ei kilpailuhenkisyyttä
 • Sopii koululiikuntaan sekä perheiden ja koulujen loma-aikoihin
 • Erottaa kilpajoukkueet ja harrastetason

Kun valmennus harrastetasolla on laadukasta

 • Tuloksena on terve ja monipuolinen liikkuja
 • Motivaatio lajin ja liikkunnan parissa pysymiseen säilyy