In English / På Svenska

What is Active Cheer?

 • Practicing basic sport skills
 • Cheerleading as a recreational activity
 • The joy of doing sports together non-competitively

Active Cheer is a type of non-competitive activity through which cheerleading programs can easily offer recreational cheerleading classes. The Finnish Cheerleading Federation aims to provide quality tools for children’s recreational cheerleading, which supports the development of basic sports skills and provides kids with a good foundation for getting into more advanced cheerleading classes later. It is an activity that each child can partake in as individuals and without competitive pressures. In addition to coaching courses, instructors will be provided with a starting package that includes teaching material and sports equipment.


The package includes the following support tools and materials:
• Instructor’s materials
▪ instructor’s guide
▪ ready-made practice plans
▪ task cards
▪ skill charts
▪ game booklet
▪ stunt booklet
▪ pictures and video of skills
• Active Cheer website license
• Sports equipment package

READY-MADE PRACTICE PLANS
Practice plans are the foundation for the lessons and are utilized throughout the whole season. An individual attending Active Cheer practices will take part in the same kind of practices regardless of which program they are affiliated with. The coaches can adapt the practice plans to suit their group’s needs, as long as the they adhere to the themes and keep the practices varied.

 

Special features of recreational cheerleading:

 • highlights the versatility of the sport
 • easily accessible
 • interesting for all age groups
 • non-competitive
 • compatible with school term and holiday dates
 • gives a chance to get acquainted with the sport
 • functions as a supplementary sport
 • is clearly separated from the competitive aspects of cheer

 

 

Vad är Active Cheer?

 

 • övning på grundkunskaper in idrott
 • cheerleading som fritidsaktivitet
 • idrott i positiv anda utan tävligsmålsttningar

Active Cheer syfte är att medlemsföreningar kan enkelt arrangera cheerleading träningspass för idrottare på hobbynivån. Svenska Cheerleading förbundet vill möjliggöra cheerleading som en fritidsaktivitet med hög kvalitet, stöda utveckling av grundkunskaper inom idrott och samtidigt ge en stark grund till en senare cheerleading karriär. Fritidsaktivitet innebär att barn och ungdomar inte inriktar sig i tävlingsverksamhet, utan tränar enligt sina egna grundkunskaper. Instruktörerna får som hjälpmedel ett startpaket, som innehåller instruktionsmaterial och idrottsredskap.

 

Paketet innehåller följande stöd och material:
•  intruktörutbildning

•  instruktionsmaterial

•  guide

•  fädiga träningsplaner

•  trick kort

•  skill kort

•  lekhäfte

•  bilder och videon på rörelser

• Active Cheer-hemsida licens

•  Idrottsredskap

•  Gentutor verksamhet

•  Active Cheer marknadsföringsmaterial för föreningarna

 

FÄRDIGA TRÄNINGSPLANER
 

Träningsplaner finns för hela säsongen och fungerar som grund för innehållet i träningarna. Barn som deltar på en Active Cheer träningar skall få exakt lika innehåll på träningen oavsett i vilken förening man är medlem.

Träningsplanerna finns för olika åldersgrupper och är uppdelade i olika teman.  3–8 åriga har som vårens tema: gruppformning, kroppsmedvetenhet, rytm, rörlighet, cheerleading grunder, säkerhet. 3–8 årigas höst tema: sinnen, balans, cheerleading grunder, säkerhet, gruppformning, rörlighet.

 

Specialdrag för fritidsaktiviteter

 •    grenens mångsidighet upptäcks
 •     låg gräns för att delta
 •     roligt för alla åldrar
 •     ingen tävlingsinriktning
 •     passar ihop med familjernas och skolornas lovtider
 •     ger möjligheten att lära känna grenen
 •     hobby som går att ha vid sidan om en annan idrottsgren